juni/juli 2016, byn Hörken, Ljusnarsbergs kommun i Västmanland

Alex Giebels undervisar i skiktmåleri: Landskapsmålning, stilleben, abstrakta övningar  - i vår ateljé och i naturen.

Reflektion om konsten under fikapaus hos Bergströms.

Sen reste dom hem allihop  med bilen full av färskt måleri.