Sen föll trädet i en storm här. Dvs mittersta stammen står än som en relik litet.